Koren Visie

Koren Visie richt zich op het begeleiden van leren en ontwikkelen van professionals ten behoeve van hun beroepsmatig functioneren, zowel individueel, in teamverband, als op organisatieniveau. Als begeleidingskundige pas ik hiervoor een diversiteit aan werkvormen toe zoals meester-gezelrelaties, supervisie, coaching en (studie)loopbaanbegeleiding, training, teambegeleiding, psychologisch onderzoek & advies en het uitvoeren van assessments.

Koren Visie benadert een vraagstelling programmatisch, d.w.z. samenhangend. De problematiek wordt zowel strategisch, tactisch als operationeel, als wel op individueel, groeps- als organisatie niveau beschouwd, geanalyseerd en uitgewerkt. Menselijk gedrag wordt gekoppeld aan de context van een groter geheel, zoals een individuele organisatie of sector.

Missie

Met mijn kennis en ervaring wil ik een betekenisvolle bijdrage leveren aan mens en organisatie.
Mijn persoonlijke en professionele missie is het terugbrengen van de menselijke maat in organisaties. Mensen en organisaties een stap verder brengen op hun pad is mijn grootste beloning. Het geeft me energie als ik bij kan dragen aan de trots van mensen in hun werk en hun bijdragen aan organisatorische en maatschappelijke vernieuwing.