Leestafel voor schrijfmaatjes

De site naam ‘Zwarte koffie sterke verhalen’ is gelijk aan de titel van m’n eerste boek dat ik samen met John Tamerus en Maria Ratering schreef onder het motto: ‘Van werkverhalen leerkansen maken’.

Inmiddels verscheen ook het boek ‘Samen smeden, werken met verhalen uit de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking dat in samen met Maria Ratering schreef.

En met Toos van Huijgevoort schreef ik het boek Narratief coachen, de kracht van het zelfverhaal.
Narratief coachen is een proces waarin wetmatigheden van levens- en leerprocessen zijn  te herkennen. Wij hebben deze processen uitgewerkt en verdiept met leerstappen, geïllustreerd met voorbeelden uit onze narratieve coachpraktijk.

Samen met John, Maria en Toos maak ik van schrijfwerk leerkansen. Daarom stel ik deze site, als leestafel, ook voor hen beschikbaar om publicaties te plaatsen of te vermelden.

Over de co-auteurs
John Tamerus EMTP (1959)

‘Verhalen bepalen voor een groot deel de cultuur van een natie, bedrijf of gezin.’

John leerde ik kennen tijdens mijn dienstverband bij het Korps landelijke politie diensten. John is een echte politieman die brede werkervaring opdeed bij de surveillancedienst, de recherche en een aantal specialistische diensten. De laatste 20 jaar gaf hij bij de politie en Koninklijke Marechaussee leiding aan verschillende rechercheteams en bekleedde hij verschillende (bestuurs-)functies bij charitatieve organisaties.

John en ik zaten een tijdje in hetzelfde managementteam. We hadden al snel een klik en bleken zonder het te weten ook nog eens dezelfde woonplaats te hebben. Dat feit leidde tot samen ‘carpoolen’, tot opnieuw achter de boeken kruipen -ieder op z’n eigen vakgebied- en uiteindelijk tot een geweldig schrijfavontuur.  Daarmee werd de basis gelegd voor een samenwerking voorbij het dienstverband bij het KLPD. John en ik drinken nog regelmatig een bakkie zwarte koffie en om een verhaal zitten we nooit verlegen.  En vaak maken we er toch ook weer werk en leerkansen van.

Maria Ratering (1946)

‘Vertellen en leren is onze natuurlijke aanleg’

Maria staat voor mij als een dierbare vakgenoot die mij meenam in haar meesterschap en vakmanschap. Eerst in het vakgebied supervisiekunde als mijn leersupervisor en later als vakgenoot bij het werken vanuit een narratief perspectief. We werkten nauw samen als schrijfmaatjes rondom onze boeken ‘Zwarte koffie sterke verhalen’ en ‘Samen smeden’. Samen genieten we ervan om verhalen tot leerkansen te transformeren. Oog hebben voor het verhaal achter het verhaal, voor de vraag achter de vraag is een gouden sleutel in het begeleidingswerk. Daarin ging Maria mij als leermeester voor.

Toos van Huijgevoort (1953)

‘Durf te dwalen en te dromen’

Met Toos schreef ik Narratief Coachen, de kracht van het zelf verhaal.
Toos is geregistreerd ZKM-coach en gz-psycholoog (NIP). Daarnaast is zij supervisor bij de ZKM-opleiding Reflection & Action. Naast het gebruik van de ZKM bij begeleidingstrajecten maakt zij gebruik van principes en technieken uit de mindfulness, Voice Dialogue en de systeemtherapie.

Samen met Toos geef ik trainingen en workshops. Je bent van harte welkom om van verhalen leerkansen te maken!

Gea Koren