Ons verhaal

Onze missie

Wij willen bijdragen aan een organisatiecultuur die gezamenlijke toekomst creëert vanuit het hart. Dit willen we doen door van werkverhalen leerkansen te maken!

Onze visie

Mensbeeld en betekenisgeving zijn van belang voor culturele sturing.
Wij streven er naar dat alle organisatiesturing vanuit, of in ieder geval verbonden met het hart, gebeurt. Dat maakt het organisatiebeleid en de sturing duurzaam. Dat is van waarde voor de toekomst van mensen, organisaties en de wereld.

Menskundige blik

Wij kijken vanuit een menskundige blik naar mensen en organisaties. Dat betekent voor ons dat:

  • een mens een uniek wezen is met een lichaam, een ziel en een geest;
  • mensen in wezen een vrije (individuele) geest hebben;
  • die vrije geest op gebied van cultuur en zingeving vrije ruimte nodig heeft en dus … van anderen die ook dient te krijgen. Juist in de wisselwerking tussen vrije geesten kan toekomst gemaakt worden.

Kortom, we zijn slechts met elkaar op weg. Door mededogen en elkaar te blijven aanspreken op ontwikkeling in de richting van fundamentele vrijheid en liefde voor alle wereldbewoners.

Meervoudig kijken

We kijken fenomenologisch naar mensen en situaties. Dat betekent dat:

  • we kijken naar de (fysieke) feiten die zich waarneembaar voor iedereen voordoen;
  • we ons inleven in deze feiten en onderzoeken welke krachten er spelen;
  • we ons afvragen waar we in ons eigen leven deze krachten ook tegenkomen;
  • we vanuit onze eigen authenciteit zoeken naar een moreel omgaan met deze krachtenvelden;
  • we ons verbinden met ons eigen onderzoek en zoveel mogelijk ook met het onderzoek van anderen;
  • we werken aan gezamenlijk moreel handelen en het creëren van kiemen voor duurzame oplossingen waaraan we gezamenlijk verder werken.

Wij geven ons verhaal op allerlei manieren vorm. Kijk hiervoor naar de andere items op deze site zoals onder activiteiten of werkverhalen. Daarnaast vinden wij het ook leuk als je zelf een uw werkverhaal post.