Begeleidingstraject 3: meesterschap in samen creeren van de toekomst

Met Zwarte koffie, sterke verhalen zien wij ook een kans om een bijdrage te leveren aan een vernieuwde organisatiecultuur. De kracht zit volgens ons in de hernieuwde aansluiting van het levendige middengebied oftewel het harte-gebied van mens en organisatie. Daar zit volgens ons nog steeds die collectieve bron die kan worden aangeboord.

Vanuit die natuurlijke centrale kracht kan zowel op persoonlijk als op organisatorisch niveau weer de verbinding worden gelegd met het vrije creatieve denken en de vrije creatieve daadkracht.

Dan kun je projecten opstarten die zowel een concreet resultaatdoel helpt realiseren alswel een cultuurveranderende werking hebben. Deze projecten kunnen door ons worden ondersteund en werken op basis van een flexibele structuur.